Predstavitev

Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice.

Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji.

Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

 

ZAKONI MEDVEDKOV IN ČEBELIC (MČ)

 

1. MČ spoštuje ljudi in naravo.

2. MČ je dober prijatelj.

3. MČ je prizadeven tabornik.

 

TABORNIŠKA PRISEGA

 

Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini,

da bom sprejel Duhovno resničnost,

jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni.

 

TABORNIŠKI ZAKONI

 

1. TABORNIK JE ZANESLJIV.

Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

2. TABORNIK JE ZVEST.

Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

3. TABORNIK JE PRIJAZEN.

Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

4. TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI.

Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

5. TABORNIK JE DISCIPLINIRAN.

Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

6. TABORNIK JE VEDER.

Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

7. TABORNIK JE POGUMEN.

Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

8. TABORNIK JE PLEMENIT.

Je plemenit do vseh, zlasti do otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.

9. TABORNIK JE SPOŠTLJIV.

Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.

10. TABORNIK JE VEDOŽELJEN.

Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

11. TABORNIK JE VARČEN.

Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

12. TABORNIK ŽIVI ZDRAVO.

Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.