Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice. Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji. Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

Galerije slik

© 2024 Rod Črnega mrava. Made with <heart> by dpoint.si